Пожароизвестяването е ключов елемент за превенция от пожари. Затова нашата фирма проектира, доставя, монтира и поддържа системи с високо качество надеждност.

Прочети още...

МЕПКОН ГРУП предлага изграждане на системи за видеонаблюдение, които подобряват сигурността и контрола.
Консултираме за избор на правилни технически средства и тяхното оптимално разположение на обекта в зависимост желания ефект.

Прочети още...

Сигнално охранителната техника е ефективна защита и превенция против посегателство на вашето имущество. Затова ние ще ви предложим системи с висока степен на защита, изградени с качество и надежност.

Прочети още...

МЕПКОН ГРУП предлага системи за контрол на достъп, който допълва сигурността на Вашия обект, като ограничава или осигурява достъп до определена сграда, помещение, асансьор. Системата за контрол работи чрез код, магнитна карта или дистанционно управление. Така достъпът до определен периметър е възможен само за предварително определени група хора в определено време.

Прочети още...

МЕПКОН ГРУП предлага изграждане и проверка на газ- сигнализиращи системи , които следят за наличието на експлозивни и токсични нива на газовата концентрация в помещението. Сигнализира и задейства съответните логаритми за предотвратяване на опасни последствия.

Прочети още...

Изграждаме различни системи за пожарогасене, които имат за цел осигуряване на защитата от разпространение и погасяване на пожара. С използване на различни пожарогасителни агенти – вода, въглероден двуокис, инертен газ, газова смес, прахообразни агенти, аерозоли, в зависимост от защитавания обект.

Прочети още...

За улеснение, контрол и сигурност в хотела, ние предлагаме интегрирани системи, разработени специално за нуждите на хотела. Тази система интегрира в себе си интелигентен контрол на достъп, енергоспестяване, аварийно повикване, управление на климатизация и сигнално – охранителна система.

Прочети още...