МЕПКОН ГРУП предлага системи за контрол на достъп, който допълва сигурността на Вашия обект, като ограничава или осигурява достъп до определена сграда, помещение, асансьор. Системата за контрол работи чрез код, магнитна карта или дистанционно управление. Така достъпът до определен периметър е възможен само за предварително определени група хора в определено време.

112