Мепкон Груп ООД извършва доставка и монтаж на табла ниско напрежение:

 • разпределителни табла
 • табла с контакти
 • табла за автоматизация
 • електромерни табла
 • сградни табла
 • апартаментни табла
 • командни табла
 • табла АВР НН
Прочети още...

Мепкон Груп проектира и изгражда инсталации на промишлени и жилищни обекти.

Доставка и монтаж на всички популярни серии ключове и контакти.

Прочети още...

 • улично и парково осветление
 • фасадно осветление на сгради
 • интериорно совтление на апартаменти, офиси, ресторанти, хотели и магазини
 • осветление за индустриални обекти
 • взривозащитено осветление
 • аварийно осветление
 • адресируемо и програмируемо осветление (системи DALI)
Прочети още...