Извършва електромонтажни и пусково наладъчни дейности на електрически уредби средно напрежение и ниско напрежение.

КРУ