Мепкон Груп ООД извършва доставка и монтаж на табла ниско напрежение:

  • разпределителни табла
  • табла с контакти
  • табла за автоматизация
  • електромерни табла
  • сградни табла
  • апартаментни табла
  • командни табла
  • табла АВР НН

ел табло


Адрес: ул. Г.С.Раковски 43 А, Стара Загора 6000, Телефони: +359 895 038663, +359 896 767270