Доставка и монтаж на заземителни и мълниезащитни уредби

  • конвенционален тип с мълниеприемник и мрежа;
  • с изпреварващо действие, за защита от вторични въздействиял

зазаемителна и мълнjpg


Адрес: ул. Г.С.Раковски 43 А, Стара Загора 6000, Телефони: +359 895 038663, +359 896 767270