Доставка и монтаж на заземителни и мълниезащитни уредби

  • конвенционален тип с мълниеприемник и мрежа;
  • с изпреварващо действие, за защита от вторични въздействиял

зазаемителна и мълнjpg