МЕПКОН ГРУП предлага изграждане и проверка на газ- сигнализиращи системи , които следят за наличието на експлозивни и токсични нива на газовата концентрация в помещението. Сигнализира и задейства съответните логаритми за предотвратяване на опасни последствия.

67