МЕПКОН ГРУП предлага изграждане и проверка на газ- сигнализиращи системи , които следят за наличието на експлозивни и токсични нива на газовата концентрация в помещението. Сигнализира и задейства съответните логаритми за предотвратяване на опасни последствия.

67

 


Адрес: ул. Г.С.Раковски 43 А, Стара Загора 6000, Телефони: +359 895 038663, +359 896 767270