За улеснение, контрол и сигурност в хотела, ние предлагаме интегрирани системи, разработени специално за нуждите на хотела. Тази система интегрира в себе си интелигентен контрол на достъп, енергоспестяване, аварийно повикване, управление на климатизация и сигнално – охранителна система.

115


Адрес: ул. Г.С.Раковски 43 А, Стара Загора 6000, Телефони: +359 895 038663, +359 896 767270