За улеснение, контрол и сигурност в хотела, ние предлагаме интегрирани системи, разработени специално за нуждите на хотела. Тази система интегрира в себе си интелигентен контрол на достъп, енергоспестяване, аварийно повикване, управление на климатизация и сигнално – охранителна система.

115