Изграждаме различни системи за пожарогасене, които имат за цел осигуряване на защитата от разпространение и погасяване на пожара. С използване на различни пожарогасителни агенти – вода, въглероден двуокис, инертен газ, газова смес, прахообразни агенти, аерозоли, в зависимост от защитавания обект.

11

пожарогасене


Адрес: ул. Г.С.Раковски 43 А, Стара Загора 6000, Телефони: +359 895 038663, +359 896 767270