Изграждане на системи средно и ниско напрежение

Изграждане на системи средно и ниско напрежение

Изграждане на системи за сигурност и свързаност

Изграждане на системи за сигурност и свързаност

Изграждане на пожарогасителни системи

Изграждане на пожарогасителни системи

Сигнало-охранителна техника

Сигнало-охранителна техника

Изграждане на системи за пожароизвестяване

Изграждане на системи за пожароизвестяване

Изграждане на системи за контрол на достъпа

Изграждане на системи за контрол на достъпа

Изграждане на домофонни системи

Изграждане на домофонни системи

Изграждане на системи за видеонаблюдение

Изграждане на системи за видеонаблюдение

Проекти

Проекти

ПРОФИЛАКТИКА И СЕРВИЗ

Извършва абонаментно и сервизно обслужване съгласно нормативните актове на РБ:

  • Пожароизвестителни системи
  • Пожарогасителни системи
  • Оповестителни системи
  • Системи за управление на дим и топлина
  • Газ-сигнализатори за метан и водород