Изграждане на системи средно и ниско напрежение

Изграждане на системи средно и ниско напрежение

Изграждане на системи за сигурност и свързаност

Изграждане на системи за сигурност и свързаност

Изграждане на пожарогасителни системи

Изграждане на пожарогасителни системи

Сигнало-охранителна техника

Сигнало-охранителна техника

Изграждане на системи за пожароизвестяване

Изграждане на системи за пожароизвестяване

Изграждане на системи за контрол на достъпа

Изграждане на системи за контрол на достъпа

Изграждане на домофонни системи

Изграждане на домофонни системи

Изграждане на системи за видеонаблюдение

Изграждане на системи за видеонаблюдение

Проекти

Проекти

Мепкон Груп извършва:

Изграждане на системи ниско и средно напрежение

 • Изграждане на кабелни трасета, полагане и присъединяване на кабели средно напрежение.
 • Доставка и монтаж на трансформатори.
 • Монтаж на шинопроводни системи.
 • КРУ
 • Eлектромонтаж и пусково наладъчни дейности на електрически уредби средно напрежение и ниско напрежение.
 • Доставка и монтаж на електрически табла.
 • Доставка и монтаж на табла ниско напрежение.
 • Проектиране и изгражда инсталации на промишлени и жилищни обекти.
 • Доставка и монтаж на всички популярни серии ключове и контакти за улично и вътрешно осветление.
 • Доставка и монтаж на дизелови генератори и UPS устройства.
 • Доставка и монтаж на заземителни и мълниезащитни уредби.

 

Изграждане на системи за сигурност и информационни системи

 • Проектиране, доставка, монтаж и поддръжка на системи за пожароизвестяване.
 • Проектиране, доставка, монтаж и поддръжка на системи за видеонаблюдение.
 • Доставка и монтаж на сигналоохранителна техника.
 • Проектиране, доставка, монтаж и поддръжка на системи за контрол на достъпа.
 • Газсигнализиращи системи.
 • Пожарогасителни системи.
 • Системи за гласово оповестяване (СГО).
 • Интегрирани хотелски системи.
 • Структурно окабеляване.
 • Домофонни системи.